Monitoringi

  • Monitoring meteorologiczny
    Zebrane dane meteorologiczne służą do określenia warunków klimatycznych okolic Stacji im. H. Arctowskiego oraz są wykorzystywane jako tło dla badań geochemicznych, geofizycznych, ekologicznych i biologicznych prowadzonych w oparciu o Stację.
  • Monitoring ekologiczny – obserwacje ptaków i ssaków płetwonogich
    Monitoring ekologiczny prowadzony jest w celu określenia wielkości i kondycji populacji ptaków morskich i ssaków płetwonogich, tzw. gatunków wskaźnikowych zależnych od kryla. Informacja o kondycji gatunków wskaźnikowych daje pośrednią informację o kondycji ekosystemu morskiego. Monitoring prowadzony jest od początku działalności Stacji im. H. Arctowskiego.