Monitoring sejsmologiczny

Uczestnicy: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Czas realizacji: 2021-…

Od 2021 roku prowadzony jest monitoring sejsmologiczny z wykorzystaniem sprzętu udostępnionego przez Instytut Geofizyki PAN. W budynku Geofizyki na odpowiednio przygotowanych postumentach zainstalowane zostały: akcelerometr GeoSig i sejsmometr Nanometrics wraz z potrzymaniem UPS, osprzętem sieciowym i GPS.