Monitoring morski

Uczestnicy: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Czas realizacji: 2018-2022

Był to 4 sezon realizacji monitoringu morskiego w Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego. Monitoring morski składa się z pomiarów sondą CTD, poboru próbek powierzchniowej warstwy wody oraz pomiarów sondą LISST. Wykonywany jest w dniach przelotu satelity Sentinel oraz Landsat. Obejmuje także pomiar prędkości przepływu w kolumnie wody sondą ADCP podczas różnych faz pływów. Dodatkowo wykonuje się pomiar zmienności właściwości wody w ujściu Zatoki Admiralicji oraz obsługuje falomierze RBR.

Od listopada 2022 r. w planie prac pomiarowych monitoringu morskiego pojawiły się dodatkowo pomiary ADCP od linii brzegowej Zatoki Admiralicji w celu zweryfikowania różnicy prędkości prądów w różnych fazach pływowych. Zbiera się również dane CTD głębokich profili w Zatoce, z dwóch faz pływowych przez szereg godzin (łącznie 8 cykli pomiarowych) w celu zbadania pływowej zmienności parametrów fizykochemicznych wody. Poprzedni zakres monitoringu morskiego zawężono jednocześnie do kontynuowania pomiarów głębokich profili CTD w Zatoce Admiralicji co 20 dni oraz monitoringu ADCP wykonując je w harmonogramie raz na kwartał. 

Publikacje:

Wójcik-Długoborska K.A., Osińska M., Bialik R.J. (2022). The Impact of Glacial Suspension Color on the Relationship Between Its Properties and Marine Water Spectral Reflectance. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing (2022) 15: 3258-3268. (IF=4.715, MEiN=140 pkt).

Abstrakty konferencyjne:

Osińska M. (2022). Zeroing in on tidal impact on glacial cove hydrodynamics, IGS International Symposium on Maritime Glaciers, Juneau USA, June 2022

Osińska M. (2022). Direct and indirect impact of tidal forcing on glacial cove hydrodynamics, Cyrosphere 2022, Reykjavik, Islandia, August 2022

Wójcik-Długoborska K.A., Bialik R. (2022). Observations of glacial meltwater in West Antarctica with the use of high-resolution Unoccupied Aerial Vehicle sensors. 10th SCAR Open Science Conference, Goa, Indie, 1-10 August 2022