Monitoring hydrologiczny zachodniego brzegu Zatoki Admiralicji

 
 
Uczestnicy: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Czas realizacji: 2016 – …
 
 

Zmiany środowiska zachodzące na obszarze zachodniego wybrzeża Zatoki Admiralicji (Wyspa Króla Jerzego) w ciągu ostatnich 70 lat, są jednymi z bardziej znaczących w obrębie Zachodniej Antarktyki. Postępująca recesja lodowców powoduje odsłanianie nowych obszarów lądu i w efekcie formowanie rzeźby młodo glacjalnej. Zachodnia część wybrzeża jest dziś reprezentowana głównie przez lodowce kończące się na lądzie, pośród których m.in. Lodowiec Baranowskiego jeszcze 40 lat temu uchodził do morza. Na odkrywanym obszarze, w nieskonsolidowanej pokrywie morenowej kształtowane są nowe koryta potoków. Z tego względu bardzo ważne jest prowadzenie pomiarów hydrologicznych, mające na celu określenie reżimu przepływu, który dla tego obszaru nigdy nie został wyznaczony. W dłuższej perspektywie czasu pozwoli to na wychwycenie prawidłowości w rozwoju nowo utworzonych koryt. Monitoring rozpoczęto w listopadzie 2016 r. Pomiary są prowadzone na 6 stanowiskach pomiarowych położonych na przedpolu lodowca Baranowskiego oraz na 1 stanowisku pomiarowym zlokalizowanym bezpośrednio na mszarniku, w najbliższej okolicy Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego oraz w Zatoce Suszczewskiego. Prowadzone prace obejmują: pomiary prędkości wody potoków (przy pomocy przepływomierza elektromagnetycznego), pomiar transportu rumowiska wleczonego (za pomocą łapaczy rumowiska wleczonego), rejestrację zmian poziomu wody oraz przewodności i jej temperatury w potokach (divery, baro-divery, divery CTD) oraz pobór osadów dennych w Suszczewski Cove (czerpacz Ekmana).

W sprawie danych, proszę kontaktować się z: monitoringi.arctowski@ibb.waw.pl

Publikacje:

• Sziło J., Bialik R.J. (2018). Grain Size Distribution of Bedload Transport in a Glaciated Catchment (Baranowski Glacier, King George Island, Western Antarctica). Water, 10, 360.

• Pętlicki M., Sziło J., MacDonell S., Vivero S., Bialik R.J. (2017). Recent Deceleration of the Ice Elevation Change of Ecology Glacier (King George Island, Antarctica). Remote Sensing 9: 520. (IF=3,749, Q1).
• Sziło J., Bialik R. (2017). Bedload transport in two creeks at the ice-free area of the Baranowski Glacier, King George Island, West Antarctica. Polish Polar Research 38 (1): 21–39. (IF=1,121, Q4).