Monitoring hydrologiczny zachodniego brzegu Zatoki Admiralicji

 
 
Uczestnicy: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Czas realizacji: 2016 – …
 
 

W sezonie letnim 2022 r. monitoring wykonywano co 5-6 dni. Prace obejmowały pomiar natężenia przepływu wody oraz pomiar rumowiska wleczonego. Przy okazji każdego pomiaru prędkości przepływu ważono nagromadzone w łapaczach rumowisko wleczone, zaś co drugi pomiar zabierano rumowisko do analizy granulometrycznej. Wykorzystywano również czujniki CTD-, baro- i cera-diver. Po zamarznięciu strumieni wykonywano regularne kontrole stanowisk pomiarowych. Do obowiązków obserwatora hydrologicznego należało również wykonywanie dokumentacji fotograficznej stanowisk pomiarowych oraz zdjęć panoramicznych Lodowca Baranowskiego w wybranych miejscach. Przy okazji każdego pomiaru prędkości przepływu wykonywano dokumentację fotograficzną stanowisk oraz lodowca Baranowskiego z trzech punktów (Block Point, morena przed jeziorkiem Gruzowników, zbocze pod Demay).

W sprawie danych, proszę kontaktować się z: monitoringi.arctowski@ibb.waw.pl

Publikacje:

• Sziło J., Bialik R.J. (2018). Grain Size Distribution of Bedload Transport in a Glaciated Catchment (Baranowski Glacier, King George Island, Western Antarctica). Water, 10, 360.

• Pętlicki M., Sziło J., MacDonell S., Vivero S., Bialik R.J. (2017). Recent Deceleration of the Ice Elevation Change of Ecology Glacier (King George Island, Antarctica). Remote Sensing 9: 520. (IF=3,749, Q1).
• Sziło J., Bialik R. (2017). Bedload transport in two creeks at the ice-free area of the Baranowski Glacier, King George Island, West Antarctica. Polish Polar Research 38 (1): 21–39. (IF=1,121, Q4).