Monitoring meteorologiczny

 

Uczestnicy: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

Czas realizacji: 2012 – …

Monitoring meteorologiczny w Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego prowadzony jest na terenie ogródka meteorologicznego w obszarze tzw. Ogrodów Jasnorzewskiego (współrzędne geograficzne:  62°09′S, 58°28′W, 2 m n.p.m.). W tym miejscu znajduje się automatyczna stacja meteorologiczna z deszczomierzem korytkowym oraz standardowy deszczomierz Hellmanna.  Pomiar sumy opadu (Hellmann) i grubości pokrywy śnieżnej wykonywany jest raz na dobę. Od stycznia 2017 roku działa druga automatyczna stacja meteorologiczna ustawiona na południe od Stacji im. H. Arctowskiego na morenie ok. 0,5 km od Lodowca Ekologii.

Od 2018 roku działa trzecia automatyczna stacja meteorologiczna ustawiona przy bazie terenowej Lions Rump w Zatoce Króla Jerzego. W latach 2020-2022 zainstalowana zostanie kolejna automatyczna stacja meteorologiczna na półwyspie Patelnia przy Cieśninie Bransfielda. Planowana jest również instalacja kolejnej stacji w Zatoce Króla Jerzego. Pozwoli to na prowadzenie bardzo szczegółowego monitoringu meteorologicznego Wyspy Króla Jerzego, którym może być zainteresowana w przyszłości Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO).

Za pomocą stacji automatycznych mierzone są następujące elementy klimatu w kroku pomiarowym, co 1-10 minutowym:

 • temperatura powietrza (200 cm),
 • wilgotność powietrza (200 cm),
 • temperatura punktu rosy (200 cm),
 • prędkość wiatru (250 cm),
 • kierunek wiatru (250 cm),
 • ciśnienie atmosferyczne,
 • opad atmosferyczny,
 • temperatura powierzchni gruntu,
 • promieniowanie słoneczne,
 • albedo,
 • elementy bilansu promieniowania w pełnym zakresie widma

Na podstawie zebranego materiału opracowywana jest charakterystyka warunków klimatycznych dla Stacji im. H. Arctowskiego. Dane meteorologiczne są wykorzystywane m.in. jako tło dla badań geochemicznych, geofizycznych, ekologicznych i biologicznych prowadzonych w oparciu o Stację.

Aktualną sytuację meteorologiczną można śledzić na bieżąco na stronie internetowej: http://meteo.us.edu.pl/arctowski.

W sprawie danych, proszę kontaktować się z: monitoringi.arctowski@ibb.waw.pl.

Publikacje:

Prace magisterskie i licencjackie:

 • Krogulski Albert, Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na wielkość zanieczyszczeń w rejonie stacji im. Henryka Arctowskiego (Antarktyda), 2019, Opiekun pracy naukowej Prof. UG dr hab. Agnieszka Herman, Recenzent Prof. UG dr hab. Anita Lewandowska- praca licencjacka, Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
 • Hałys Patrycja, Skład chemiczny opadów atmosferycznych w rejonie stacji im. Henryka Arctowskiego (Antarktyka) na przełomie roku 2017 i 2018, 2021, Opiekun pracy naukowej Prof. UG dr hab. Anita Lewandowska, Recenzent Prof. UG dr hab. Dorota Burska – praca licencjacka, Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
 • Pajda Blanka, Węgiel w opadach atmosferycznych (śnieg i deszcz) na stacji im. Henryka Arctowskiego (zachodnia Antarktyda)2021, Opiekun pracy naukowej Prof. UG dr hab. Anita Lewandowska, Recenzent Prof. UG dr hab. Marta Staniszewska – praca magisterska, Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii