Monitoring meteorologiczny

 

Uczestnicy: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

Czas realizacji: 2012 – …

W ramach monitoringu meteorologicznego w Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego działają następujące automatyczne stacje meteorologiczne:

I) Stacja Arctowski-Mszarnik (działająca od grudnia 2012 r.)

Stacja jest położona na terenie starej lokalizacji ogródka meteorologicznego w obszarze tzw. Ogrodów Jasnorzewskiego (współrzędne geograficzne: 62°09′S, 58°28′W; 2 m n.p.m.). Obecnie automatyczna stacja meteorologiczna realizuje pomiary: temperatura powietrza (200 cm), wilgotność powietrza (200 cm), prędkość wiatru (200 cm), kierunek wiatru (10 m), prędkość wiatru (10 m), promieniowanie słoneczne całkowite, promieniowanie słoneczne całkowite odbite, promieniowanie długofalowe atmosfery, promieniowanie długofalowe Ziemi, ciśnienie atmosferyczne, temperatura gruntu (-5/0 cm), opad atmosferyczny.

II) Stacja Puchalski (działająca od stycznia 2017 r.)

Stacja jest położna na wzgórzu W. Puchalskiego (współrzędne geograficzne: 62°12′S, 58°25′W; 55 m n.p.m.). Stacja mierzy następujące elementy: temperatura powietrza (200 cm), wilgotność powietrza (200 cm), prędkość wiatru (200 cm), kierunek wiatru (200 cm), promieniowanie słoneczne całkowite. Pomiary zapisywane są w 10 minutowych odstępach czasu.

III) Stacja Lions Rump (działająca od listopada 2018 r.)

Stacja jest położona na przylądku Lions Rump (ASPA 151) w zatoce Króla Jerzego (współrzędne geograficzne: 62°07’45″S, 58°09’27″W, 23 m n.p.m.). Stacja realizuje pomiary: temperatura powietrza (200 cm), wilgotność powietrza (200 cm), prędkość wiatru (200 cm), kierunek wiatru (200 cm), promieniowanie słoneczne całkowite. Pomiary zapisywane są w 10 minutowych odstępach czasu.

IV) Stacja Hennequin (działająca od stycznia 2021 r.)

Stacja jest położona na przylądku Henneqiun, na wschodnim brzegu Zatoki Admiralicji (współrzędne geograficzne: 62°07’16” S, 58°23’44″W; 10 m n.p.m.). Stacja realizuje pomiary: temperatura powietrza (200 cm), wilgotność powietrza (200 cm), prędkość wiatru (200 cm), kierunek wiatru (200 cm), promieniowanie słoneczne całkowite. Pomiary zapisywane są w 10 minutowych odstępach czasu.

Wszystkie wymienione stacje to automatyczne stacje meteorologiczne Cambell Scientific.
W ogródku meteorologicznym na obszarze Ogrodów Jasnorzewskiego wykonywane są również codzienne manualne pomiary dobowej sumy opadu (deszczomierz Hellmanna) oraz grubości pokrywy śnieżnej.

Rok 2022 zamyka 10 letnią serię pomiarów zbieranych przez automatyczną stację meteorologiczną Arctowski-Mszarnik. Według pomiarów średnia roczna temperatura powietrza dla wielolecia 2013-2022 wynosi -1.2°C, czyli o 0.5°C więcej niż średnia roczna temperatura z wielolecia 1978-1998 (-1.7°C). Średnie wieloletnie miesięczne temperatury powietrza miesięcy zimowych i wiosennych (tj. od kwietnia do października) również są wyższe w wieloleciu 2013-2022 niż w 1977-1998.

Aktualną sytuację meteorologiczną można śledzić na bieżąco na stronie internetowej: https://meteo.us.edu.pl/arctowski.

W sprawie danych, proszę kontaktować się z: monitoringi.arctowski@ibb.waw.pl.

Abstrakty konferencyjne:

  • Plenzler J., Węgłowska E., Piotrowicz K., Budzik T., Rymer W. (2022). Wind Chill Index Variability at King George Island (South Shetland Islands) in 2015-2019. 10th SCAR Open Science Conference, Goa, India, 1-10 August 2022

Artykuły naukowe:

  • Plenzler J., Piotrowicz K., Rymer W., & Budzik T., 2023, Variability of biothermal conditions in the vicinity of the Polish Antarctic station in the South Shetlands, West Antarctica. Polar Research, 42. https://doi.org/10.33265/polar.v42.9108

  • Araźny A., Kejna M., Wawrzyniak T., Osuch M., Plenzler J., Budzik T., 2021, Zmiany klimatu w ekosystemach Arktyki i Antarktyki, Kosmos 70(4), 579–595, https://doi.org/10.36921/kos.2022_2836

  • Michielsen R.J., Ausems A., Jakubas D., Pętlicki M., Plenzler J., Shamoun-Baranses J., Wojczulanis-Jakubas K., 2019, Nest characteristics determinate nest microclimate and affect breeding parameters in an Antarctic seabird, PLoS ONE 14(6): e0217708. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217708

  • Plenzler J., Budzik T., Puczko D., Bialik J., 2019, Climatic conditions at Arctowski Station (King George Island, West Antarctica) in 2013-2017 against the background of observed regional changes, Polish Polar Research 40(1): 1-27, https://doi.org/10.24425/ppr.2019.126345

Prace licencjackie i magisterskie:

  • Hałys Patrycja, 2021, Skład chemiczny opadów atmosferycznych w rejonie stacji im. Henryka Arctowskiego (Antarktyka) na przełomie roku 2017 i 2018, praca licencjacka: Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii; opiekun pracy naukowej prof. UG dr hab. Anita Lewandowska.

  • Pajda Blanka, 2021, Węgiel w opadach atmosferycznych (śnieg i deszcz) na stacji im. Henryka Arctowskiego (zachodnia Antarktyda), praca magisterska: Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii; opiekun pracy naukowej Prof. UG dr hab. Anita Lewandowska.

  • Węglowska Ewa, 2021, Warunki biometeorologiczne w okolicy Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego, praca magisterska: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii; opiekun pracy naukowej Prof. UJ dr hab. Katarzyna Piotrowicz.

  • Krogulski Albert, 2019, Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na wielkość zanieczyszczeń w rejonie stacji im. Henryka Arctowskiego (Antarktyda), praca licencjacka: Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii; opiekun pracy naukowej prof. UG dr hab. Anita Lewandowska.