Monitoring ekologiczny

 

Monitoring ekologiczny – obserwacje ptaków i ssaków płetwonogich

Uczestnicy: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Partnerzy: National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA).
Czas realizacji: 1977 – …

Informacje o ptakach morskich i ssakach płetwonogich zbierane są, gdy wychodzą one na ląd, np. w okresie rozrodu lub linienia. Podczas codziennych obserwacji w terenie zbierane są informacje o: lokalizacji miejsc lęgowych ptaków, liczbie gniazd (par lęgowych) i piskląt. Pozwala to ocenić wielkość populacji i sukces lęgowy. W celu wykonywania cenzusu w koloniach pingwinów wykorzystywane są drony. Aby określić kondycję ptaków, w odpowiednim czasie ważone i mierzone są jaja oraz pisklęta. W celu śledzenia wędrówek ptaków stosowana jest rejestracja numerów zaobrączkowanych osobników.

monitoring ekologiczny

Co 10 dni przeprowadzany jest monitoring wybrzeża, w celu określenia liczby fok i uchatek. W sezonie rozrodczym notowana jest liczba urodzonych młodych, a także ich przeżywalność. Dane w okresie formowania się i istnienia struktur haremowych mirungi południowej (Mirounga leonina) zbierane są z użyciem drona. Prowadzony jest również rejestr oznakowanych osobników. Powstała w ten sposób baza danych jest ważnym źródłem informacji wykorzystywanych w wielu dziedzinach badań. Ze względu na wrażliwość monitorowanych gatunków na zmiany klimatyczne, liczebność ich populacji może być traktowana jako bioindykator zmian ekologicznych w środowisku morskim Antarktyki.

monitoring ekologiczny

Polska zbiera dane z dwóch Antarktycznych Obszarów Specjalnie Chronionych (Antarctic Specially Protected Areas) – ASPA 128 oraz ASPA 151. Na obszarze ASPA 128 (zachodnie wybrzeże Zatoki Admiralicji od przylądka Patelnia do przylądka Jedynka) obserwacje są prowadzone przez cały rok w oparciu o Stację im. H. Arctowskiego. Na obszarze ASPA 151 (Lions Rump, zachodnie wybrzeże Zatoki Króla Jerzego) obserwacje są prowadzone tylko w sezonie letnim w oparciu o refugium „Lions Rump”. Polska baza na Lions Rump posiada status „CEMP site” (CCAMLR Ecosystem Monitoring Program).

Publikacje:

Awifauna

 • Starck W., Wyrzykowski R., 1982, Seabird observations in the southern Drake Passage and the Bransfield Strait (BIOMASS-FIBEX programme) in February-March 1981, Polish Polar Research 3: 313-332.
 • Jabłoński B., 1984a, Distribution, number and breeding preferences of penguins in the region of the Admiralty Bay (King George Island, South Shetland Islands) in the season 1979/80, Polish Polar Research 5: 5-16.
 • Jabłoński B., 1984b, Distribution and number of penguins in the region of King George Island (South Shetland Islands) in the breeding season 1980/81, Polish Polar Research 5: 5-16.
 • Jabloński B., 1985, The diet of penguins on King George Island, South Shetland Islands, Acta Zoologica Cracoviensia 29: 117–186. http://www.isez.pan.krakow.pl/en/acta-zoologica.html
 • Starck W, 1985, Seabird observations in the region of the South Shetland Islands and South Orkney Islands during BIOMASS-SIBEX (December 1983-January 1984), Polish Polar Research 6(1-2): 167-173.
 • Jabłoński B, 1986, Distribution, abundance and biomass of a summer community of birds in the region of the Admiralty Bay (King George Islands, South Shetland Islands, Antarctica) in 1978/79, Polish Polar Research 7(3): 217-260.
 • Moczydłowski E, 1986, Microclimate of the nest-sites of pygoscelid penguins (Admiralty Bay, South Shetland Islands), Polish Polar Research 7(4): 377—394.
 • Wasilewski A., 1986, Ecological aspects of the breeding cycle in the Wilson’s storm petrel, Oceanites oceanicus (Kuhl) at King George Island (South Shetland Islands, Antarctic), Polish Polar Research 7(3): 173-216.
 • Jabłoński B., 1987, Diurnal pattern of changes in the number of penguins on land and the estimation of their abundance (Admiralty Bay, King George Island, South Shetland Islands), Acta Zoologica Cracoviensia, 30(8): 97—118. http://www.isez.pan.krakow.pl/en/acta-zoologica.html
 • Sierakowski K., 1991, Birds and mammals in the region of SSSI No. 8 in the season 1988/89 (South Shetlands, King George Island, Admiralty Bay), Polish Polar Research 12(1): 25–54.
 • Myrcha A., 1993, Birds — In: S. Rakusa-Suszczewski (ed.), The Maritime Antarctic Coastal Ecosystem of Admiralty Bay, Department of Antarctic Biology Polish Academy of Sciences, Warsaw; 129-141.
 • Lesiński G., 1993, Monitoring of birds and pinnipedians on King George Island (South Shetland Islands) in 1989/90, Polish Polar Research 14(1): 75–89.
 • Jabłoński B., 1995, Distribution, abundance and biology of the Antarctic Tern, Sterna vittata Gmelin, 1789 on King George Island (South Shetland Islands), Acta Zoologica Cracoviensia 38(3): 399-460. http://www.isez.pan.krakow.pl/en/acta-zoologica.html
 • Ciaputa P., Sierakowski K., 1999, Long-term population changes of Adelie, chinstrap, and gentoo penguins in the regions of SSSI No. 8 and SSSI No. 34, King George Island, Antarctica, Polish Polar Research 20(4): 355-365.
 • ATCM (Antarctic Treaty Consultative Meeting), 2002, 25th ATCM Information Paper IP-001 (Agenda Item CEP 5. 2002. The long-term monitoring of avifauna in Admiralty Bay in light of the changes in the sea-ice zone ecosystem (South Shetland Islands, Antarctica), In: Rakusa-Suszczewski S. (ed.), The coastal and shelf ecosystem of maritime Antarctica Admiralty Bay King George Island, Polish Academy of Sciences, Department of Antarctic Biology, Warsaw: 549–551.
 • Chwedorzewska K.J., Korczak M., 2010, Human impact upon the environment in the vicinity of Arctowski Station, King George Island, Antarctica, Polish Polar Research 31(1): 45-60.
 • Korczak-Abshire M., 2010, Climate change influences on Antarctic bird populations, Papers on Global Change IGBP 17:53–43.
 • Korczak-Abshire M., Angiel P.J., Wierzbicki G., 2011, Records of white-rumped sandpiper (Calidris fuscicollis) on the South Shetland Islands, Polar Record 47: 262-267. https://www.cambridge.org/core/journals/polar-record/article/records-of-white-rumped-sandpiper-calidris-fuscicollis-on-the-south-shetland-islands/0E8A4642651E2F3D4210B9482BDFD497
 • Angiel P.J., Korczak-Abshire M., 2011, Recent climate change effect on penguins and pinnipeds, King George Island, Antarctica, Canadian Antarctic Research Network Newsletter, 30: 10-15.
 • Korczak-Abshire M., Lees A. C., Jojczyk A., 2011, First documented record of Barn Swallow Hirundo rustica in the Antarctic, Polish Polar Research, 32(4): 355-360.
 • Laskowski Z., Korczak-Abshire M., Zdzitowiecki K., 2012, Changes in acanthocephalan infection of the Antarctic fish Notothenia coriiceps in Admiralty Bay, King George Island over 29 year period, Polish Polar Research 33(1): 99-108.
 • Rakusa-Suszczewski S., 2012, Zmiany w morskich i lądowych ekosystemach (zachodnia Antarktyka, Szetalndy Południowe, Zatoka Admiralicji), Nauka 1: 161-172
 • Korczak-Abshire M., Chwedorzewska K.J., Wąsowicz P., Bednarek P.T., 2012, Genetic structure of declining chinstrap penguin (Pygoscelis antarcticus) populations from South Shetland Islands (Antarctica), Polar Biology 35: 1681 – 1689. http://link.springer.com/article/10.1007/s00300-012-1210-7
 • Korczak-Abshire M., Węgrzyn M., Angiel P.J., Lisowska M., 2013, Pygoscelid penguin breeding distribution and population trends at Lions Rump rookery, South Shetland Islands, Polish Polar Research 34(1): 87–99.
 • Korczak-Abshire M., Chwedorzewska K.J., 2013, Zmiany w populacjach ptaków i ssaków płetwonogich Antarktyki Zachodniej, Kosmos 62: 393-400. http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2013/
 • Gryz P., Korczak-Abshire M., Gerlée A., 2015, First record of the Austral Negrito (Aves: Passeriformes) from the South Shetlands, Antarctica, Polish Polar Research 36(3): 297–304.
 • Sierakowski K., Korczak-Abshire M., Jadwiszczak P. 2017. Changes in bird communities of Admiralty Bay, King George Island (West Antarctic): insights from monitoring data (1977–1996). Polish Polar Research, 38: 231–262, DOI: https://doi.org/10.1515/popore-2017-0010
 • Hinke J. T., Barbosa A., Emmerson L.M., Hart T., Juáres M.A., Korczak-Abshire M., Milinevsky G., Santos M., Trathan P.N., Watters G.M., Southwell C. 2018. Estimating nest-level phenology and reproductive success of colonial seabirds using time-lapse cameras. Methods in Ecology and Evolution 9:1853–1863. DOI:10.1111/2041-210X.13015, IF: 6.363 (5-year IF:9.881).
 • Gryz P., Gerlée A., Korczak-Abshire M. 2019. New breeding site and records of King Penguin (Aptenodytes patagonicus) on the King George Island (South Shetlands, Western Antarctic). Polar Record 54(4):275-283. https://doi.org/10.1017/S0032247418000554.
 • Panasiuk A., Wawrzynek-Borejko J., Musiał A., Korczak-Abshire M. 2020. Pygoscelis penquin diets on King George Island, South Shetland Islands, with a special Focus on the krill Euphausia superba. Antarctic Science 32(1), 21-28.
 • Hinke J.T., Santos M.M., Korczak-Abshire M., Milinevsky G., Watters G.M. 2020. Individual variation in migratory movements of chinstrap penguins leads to widespread occupancy of ice-free winter habitats over  shelf and deep ocean basins of the Southern Ocean. PLOS ONE 14(12), e0226207.

Ssaki płetwonogie

 • Myrcha A., Teliga K., 1980, Observations of pinnipedian mammals in the vicinity of Arctowski Station (King George Island in 1978), Polish Polar Research 1: 117-126.
 • Presler P., 1980, Phenological and physiographical observations carried out during the first wintering at the Arctowski Station in 1977, Polish Archives of Hydrobiology 27: 245- 252.
 • Woyciechowski M., 1980, Numbers and activity of Weddell seal (Lptonychotes weddelli Lesson) in the Admiralty Bay (King George Island) in summer 1978/1979), Polish Polar Research 1: 207-216.
 • Krzemiński W., 1981, Southern elephant seal (Mirounga leonina L.) of Admiralty Bay (King George Island, South Shetland Islands), Its numbers and activity during the moulting season in summer 1978/1979, Polish Polar Research 2: 143–152. http://www.polish.polar.pan.pl/ppr2-1-2.htm
 • Lipiński M., Woyciechowski M., 1981, Cephalopods in the food of Weddell seals from the Admiralty Bay (King George Island, South Shetland Islands), Polish Polar Research 2(3-4): 163-167.
 • Jabłoński B., Krzemiński W., Zdzitowiecki K., 1987, Distribution and number of fur seals Arctocephalus gazella (Peters, 1875) of King George Island (South Shetland Islands), Acta Zoologica Cracoviensia 30: 119-136. http://www.isez.pan.krakow.pl/en/acta-zoologica.html
 • Karolewski M.A., Łukowski A.В., Halba R., 1987, Residues of chlorinated hydrocarbons in the adipose tissue of the antarctic pinnipeds, Polish Polar Research 8(2) 189-197.
 • Sierakowski K., 1991, Birds and mammals in the region of SSSI No. 8 in the season 1988/89 (South Shetlands, King George Island, Admiralty Bay), Polish Polar Research 12(1): 25–54.
 • Lesiński G., 1993, Monitoring of birds and pinnipedians on King George Island (South Shetland Islands) in 1989/90, Polish Polar Research 14(1): 75–89.
 • Rakusa-Suszczewski S., Sierakowski K., 1993, Pinnipeds in Admiralty Bay, King George Island, South Shetlands (1988-1992), Polish Polar Research 14: 441-454.
 • Ciaputa P., 1996, Numbers of pinnipeds during 1994 in Admiralty Bay, King George Island, South Shetland Islands, Polish Polar Research 17(3-4): 239-244.
 • Salwicka K., Sierakowski K., 1998, Seasonal numbers of five species of seals in Admiralty Bay (South Shetland Islands), Polish Polar Research 19(3–4): 231–243.
 • Salwicka K., Stonehouse B., 2000, Visual monitoring of heartbeat and respiration of antarctic seals, Polish Polar Research 21(3-4): 189-197.
 • Salwicka K., Rakusa-Suszczewski S., 2002, Long-term monitoring of Antarctic pinnipeds in Admiralty Bay (South Shetlands, Antarctica), Acta Theriologica 47: 443-457.
 • Ciaputa P., Siciński J., 2006, Seasonal and annual changes in antarctic fur seal (Arctocephalus gazella) diet in the area of Admiralty Bay, King George Island, South Shetland Islands, Polish Polar Research 27(2): 171-184.
 • Angiel P.J., Korczak-Abshire M., 2011, Recent climate change effect on penguins and pinnipeds, King George Island, Antarctica, Canadian Antarctic Research Network Newsletter 30: 10-15.
 • Laskowski Z., Korczak-Abshire M., Zdzitowiecki K., 2012, Changes in acanthocephalan infection of the Antarctic fish Notothenia coriiceps in Admiralty Bay, King George Island over 29 year period, Polish Polar Research 33(1): 99-108.

Popularnonaukowe:

Konferencje

 • Angiel P., Korczak M., 2008, Comparison of population size of penguins concerning present and archive data from ASPA 128 and ASPA 151 (King George Island), Arctic and Antarctic Perspectives in the International Polar Year, SCAR/IASC IPY. Open Science Conference. St. Petersburg, Russia. July 8th – 11th 2008. Abstract volume. 241.
 • Korczak M., 2008, Application of molecular biology techniques in Polish avifauna study on King George Island, South Shetlands, Antarctica, Bilateral Conference “Biology of Antarctic”, Warsaw, June 23, 2008.
 • Korczak M., Chwedorzewska K.J., 2008, Genetic diversity trend of Pygoscelis antarctica in King George Island revealed with AFLP fingerprinting SCAR/IASC IPY Open Science Conference “Arctic and Antarctic Perspectives in the International Polar Year” St. Petersburg, Russia 8 – 11 July 2008, XXX SCAR meeting
 • Korczak M., Chwedorzewska K.J., Angiel P.J., Bednarek P.T., 2009, Does fluctuation of Pygoscelis antarctica populations in Admiralty Bay, King George Island, Antarctica reflect regional climate changes? Workshop on the response of marine and terrestrial biota along the Western Antarctic Peninsula to climate change and the global context of the observed change/ combined with the “Workshop on Progress in Polish Polar Research”, Mądralin, 24 – 29 August 2009, Poland.
 • Angiel P.J., Korczak M., Gasek A., 2010, Changes of the size of the penguin and pinniped populations in ASPA-151(Lions Rump, King George Island, South Shetland Island, Antarctica). International Polar Year, Oslo Science Conference 2010 8-12 June, Oslo, Norway.
 • Tatur A., Korczak-Abshire M., Jadwiszczak P., Wasiłowska A., 2011, Wskaźnikowe znaczenie klimatyczne zmieniającej się w czasie liczebności populacji pingwinów na terenie Antarktyki, Konferencja Naukowa „Zmiany paleoklimatyczne w przeszłości geologicznej”, 23-24 listopada 2011, Warszawa, Polska.
 • Mustafa O., Body A., Fraser W., Hertel F., Kopp M., Lyver P., Metzig R., Peter H-U., Pfeifer C., Weimerskirch H., 2012, Towards an Antarctic-wide and multinational system of monitoring penguin colonies by using satellite based remote sensing, Antarctic Science and Policy Advice in a Changing World, XXXIII SCAR and Open Science Conference & COMNAP July 13-25, 2012 Portland, OR, USA.
 • Korczak-Abshire M., Olech M., Chwedorzewska K.J., 2012, Kontynuacja tradycji i nowe perspektywy monitoringu biologicznego na Wyspie Króla Jerzego, XXIV Sympozjum Polarne, 14-16 czerwca 2012, Sosnowiec, Polska.
 • Korczak-Abshire M., Węgrzyn M., Angiel P., Lisowska M., 2012, An analysis of the distribution and population size of penguin species on Lions Rump based on the GIS system., XXIV Sympozjum Polarne, 14-16 czerwca 2012, Sosnowiec, Poland.
 • Korczak-Abshire M., 2013, CCAMLR Ecosystem Monitoring Program – Polish historical and potential future contributions. Working Group on Ecosystem Monitoring and Management CCAMLR, 1-10 July 2013 r., Bremerhaven, Germany
 • Korczak-Abshire M., Węgrzyn M., Angiel P., Lisowska M., Chwedorzewska K.J., 2013, Long-term trends in penguins breeding populations at Lions Rump colony, King George Island, SCAR Biology Symposium Life in Antarctica Boundaries and Gradients in a Changing Environment 15‐19 July 2013 Barcelona, Spain, P-2.15.

Prace magisterskie

 • Żarnecka A., 2016, Analiza liczebności i rozmieszczenia populacji ssaków płetwonogich w rejonie Zatoki Admiralicji (Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe, Antarktyka) w latach 2005 – 2015, Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański (promotor: dr Małgorzata Korczak-Abshire, ZBA IBB PAN).
 • Raczyńska M.M., 2016, Automatyczna detekcja osobników pingwinów białookich ze zdjęć cyfrowych [Automatic detection of Adélie penguin individuals from digital images], Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski (promotor: dr Anna Zmarz (UW), dr Małgorzaty Korczak-Abshire (ZBA IBB PAN)).

Prace doktorskie

 • Salwicka K., 2000, Wybrane zagadnienia z biologii płetwonogich w Zatoce Admiralicji (Szetlandy Południowe, Antarktyka), Zakład Biologii Antarktyki, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Ciaputa P., 2002, Skład pokarmu i rola uchatki antarktycznej (Arctocephalus gazella, Peters 1875) jako konsumenta w ekosystemie morskiej Antarktyki (Szetlandy Południowe), Zakład Biologii Antarktyki, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk.

 

Obserwacja pingwinów Adeli | Observation of Adélie penguin’s

Obraz 1 z 3

Obserwacja pingwinów Adeli, fot. Marta Damaszke