Rekrutacja

Uprzejmie informujemy, iż nabór uzupełniający na 48. Polską Wyprawę Antarktyczną do Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego został zakończony.

Dokumenty  można było przesyłać za pomocą formularza aplikacyjnego https://formularz.arctowski.pl/formularz/

Serdecznie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Życzymy powodzenia.


Podstawowe informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego do Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego

 

Załoga Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego:

Grupa zimująca

Pracuje w Stacji przez okres całego roku (od października do listopada kolejnego roku) i składa się z ok. 8-10 osób. Powinny one posiadać określone z poniżej wymienionych kompetencji:

 • Kierownik Wyprawy
 • Energetyk/Elektryk (m.in. nadzór nad prawidłową pracą elektrowni Stacji, konserwacja, przeglądy i naprawy agregatów prądotwórczych, nadzór nad przepompownią i stacją paliw)
 • Mechanik maszyn budowlanych (m.in. konserwacja i remonty ciężkiego sprzętu przeprawowego — PTS-y, kutry KH-200, barki; skuterów śnieżnych i pojazdów samochodowych, w tym  koparko-ładowarki Ostrówek, ciągnika Ursus, żurawia samojezdnego Terex, spycharki gąsienicowej Dressta, ładowarki teleskopowej JCB i koparko-ładowarki JCB
 • Administrator systemów IT/Informatyk (w zakres obowiązków wchodzi również obsługa łączności radiowej i satelitarnej)
 • Elektronik/Opiekun sprzętu naukowego/Asystent terenowy (m.in. nadzór, konserwacja i remonty urządzeń łącznościowych i telefonicznych Stacji, kontrola i obsługa fotopułapek, glacjologicznych kamer poklatkowych, nadajników GPS, opieka nad Refugium „Demay”.) 
 • Lekarz/Ratownik medyczny/Pielęgniarz
 • Obserwator ekologiczny (m.in. prowadzenie obserwacji i pomiarów w zakresie monitoringu gatunków wskaźnikowych, obrączkowanie ptaków)
 • Konserwator/Opiekun infrastruktury technicznej
 • Operator łodzi – zodiak driver (obsługa, konserwacja i naprawy sprzętu pływającego)

Grupa letnia

Pracuje w Stacji od listopada do końca marca, a w jej skład (zależnie od Wyprawy) wchodzą: 

 • Szef kuchni (obsługa w zakresie zbiorowego żywienia)
 • Pomoc kuchenna/Opiekun części socjalnej
 • Operator bezzałogowych statków powietrznych (UAV)
 • Operator PTS

Podczas pobytu na Stacji wszyscy robią wszystko w miarę swoich możliwości i uprawnień, ponieważ niezbędna jest praca zespołowa.

Proces rekrutacyjny

Obejmuje pracowników zatrudnianych z dotacji SPUB (Specjalne Urządzenie Badawcze) do obsługi Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego w trybie całorocznym. Nabór na pracowników Stacji prowadzony jest co roku. Rekrutacja na wyprawę rozpoczyna się w styczniu-lutym ogłoszeniem o naborze. Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się przeważnie w marcu i kwietniu. W maju wybrani kandydaci przechodzą badania lekarskie. Miesiące czerwiec-wrzesień poświęcone są na przygotowania do wyprawy. W tym czasie odbywają się także szkolenia grupowe i indywidualne. Wyprawa wyrusza na Stację jesienią.

Pozostałe informacje

W związku z tym, że cele stawiane przed kolejnymi wyprawami mogą się nieco różnić zarówno co do zadań do wykonania, jak i składu osobowego, wymagania dotyczące kandydatów co roku się zmieniają. Ich zakres, dokładny opis wraz z listą dokumentów, które należy uwzględnić w aplikacji, są co roku podawane w ogłoszeniu o naborze, którego treść jest publikowana na stronach: Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, Stacji oraz jej profilu na Facebooku. Opisy stanowisk w ramach grupy letniej i zimowej można znaleźć na tej stronie.