Expedition 45 (2020-2021)

Over-wintering crew:

 1. Radosław Baranowski – mechanic
 2. Krzysztof Bartkowiak – power engineer / electrician
 3. Anna Bołtralik – ASPA 151 summer and ASPA 128 winter ecologist
 4. Michał Dziembowski – research and technical equipment specialist
 5. Mateusz Hil – hydrologist
 6. Karolina Jamska –  ASPA 128 ecologist
 7. Łukasz Kreft – electronics engineer / IT specialist
 8. Paulina Kurpet – oceanographer
 9. Karolina Mroczkowska – doctor
 10. Michał Raczyński – expedition leader
 11. Kacper Wojtysiak –  UAV operator

Summer crew:

 1. Maciej Błaszkowski – oceanographer
 2. Justyna Olbrycht – zodiac driver / oceanographer’s assistant
 3. Waldemar Swołek – technical administrator
 4. Paulina Wróbel – administrator / cook assistant
 5. Kamil Zacharek – cook