Expedition 45 (2020-2021)

Grupa zimująca (Over-wintering crew):

 1. Radosław Baranowski – mechanik (mechanic)
 2. Krzysztof Bartkowiak – energetyk / elektryk (power engineer / electrician)
 3. Anna Bołtralik – obserwator ekologiczny na ASPA 151 lato / asystent obserwatora ekologicznego na ASPA 128 zima (ASPA 151 summer and ASPA 128 winter ecologist)
 4. Michał Dziembowski – specjalista ds. aparatury badawczo-technicznej (research and technical equipment specialist)
 5. Mateusz Hil – obserwator hydrologiczny (hydrologist)
 6. Karolina Jamska –  obserwator ekologiczny na ASPA 128 (ASPA 128 ecologist)
 7. Łukasz Kreft – elektronik / informatyk (electronical engineer / IT specialist)
 8. Paulina Kurpet – obserwator morski (oceanographer)
 9. Karolina Mroczkowska – lekarz (doctor)
 10. Michał Raczyński – kierownik (expedition leader)
 11. Kacper Wojtysiak –  operator UAV (UAV operator)

Grupa letnia (Summer crew):

 1. Maciej Błaszkowski – obserwator morski (oceanographer)
 2. Justyna Olbrycht – zodiak driver / asystent obserwatora moskiego (zodiac driver / oceanographer’s assistant)
 3. Waldemar Swołek – administrator techniczny (technical administrator)
 4. Paulina Wróbel – administrator / pomoc kucharza (administrator / cook assistant)
 5. Kamil Zacharek – szef kuchni (cook)