Wyprawa 45 (2020-2021)

Grupa zimująca:

 1. Radosław Baranowski – mechanik
 2. Krzysztof Bartkowiak – energetyk / elektryk
 3. Anna Bołtralik – obserwator ekologiczny na ASPA 151 lato / asystent obserwatora ekologicznego na ASPA 128 zima
 4. Michał Dziembowski – specjalista ds. aparatury badawczo-technicznej
 5. Mateusz Hil – obserwator hydrologiczny
 6. Karolina Jamska –  obserwator ekologiczny na ASPA 128
 7. Łukasz Kreft – elektronik / informatyk
 8. Paulina Kurpet – obserwator morski
 9. Karolina Mroczkowska – lekarz
 10. Michał Raczyński – kierownik
 11. Kacper Wojtysiak –  operator UAV

Grupa letnia:

 1. Maciej Błaszkowski – obserwator morski
 2. Justyna Olbrycht – zodiak driver / asystent obserwatora moskiego
 3. Waldemar Swołek – administrator techniczny
 4. Paulina Wróbel – administrator / pomoc kucharza
 5. Kamil Zacharek – szef kuchni