Expedition 41 (2016-2017)

 

Wintering Crew:
 1. Matuszczak Bartosz  – kierownik wyprawy / spec. ds. monitoringów / zodiak driver
 2. Zieliński Marek – energetyk / z-ca kierownika / zodiak driver
 3. Kusal Sławomir – mechanik samochodowy / PTS driver
 4. Witczak Małgorzata – obserwator hydrologiczny i morski /zodiak driver
 5. Przepiórka Ewa – obserwator ekologiczny
 6. Figielski Marek – informatyk / łącznościowiec
 7. Gleich Sebastian – elektronik / monitoring elektryczności atmosfery
 8. Czajka Damian – ratownik medyczny / pomoc monitoringu ekologicznego
Summer Crew:
 1. Spryszak Joanna – kucharz
 2. Bloch-Lewandowska Daria – pomoc kuchenna / administrator części hotelowej / zodiak driver
 3. Chełchowski Maciej – asystent terenowy ds. monitoringu morskiego i hydrologicznego / zodiak driver
 4. Roszczyk Jarek – konserwacja / modernizacja
 5. Swołek Waldemar – konserwacja / modernizacja
 6. Bartkowiak Krzysztof – konserwacja / modernizacja
 7. Kapuściński Przemysław – konserwacja / modernizacja
 8. Grebieniow Anna – obserwator ekologiczny Lions Rump
 9. Kończak Julia – obserwator ekologiczny Lions Rump
Science Team:
 1. Rodzewicz Mirosław – grant norweski MONICA (No 197810)
 2. Tomaszewski Adam – grant norweski MONICA (No 197810)
 3. Kusideł Paweł – grant norweski MONICA (No 197810)
 4. Zmarz Anna – grant norweski MONICA (No 197810)

 

41. Wyprawa | 41. Expedition

Picture 1 of 64

41. Wyprawa, fot. Marek Figielski