Wyprawa 41 (2016-2017)

 

Grupa zimująca:
 1. Matuszczak Bartosz  – kierownik wyprawy / spec. ds. monitoringów / zodiak driver
 2. Zieliński Marek – energetyk / z-ca kierownika / zodiak driver
 3. Kusal Sławomir – mechanik samochodowy / PTS driver
 4. Witczak Małgorzata – obserwator hydrologiczny i morski /zodiak driver
 5. Przepiórka Ewa – obserwator ekologiczny
 6. Figielski Marek – informatyk / łącznościowiec
 7. Gleich Sebastian – elektronik / monitoring elektryczności atmosfery
 8. Czajka Damian – ratownik medyczny / pomoc monitoringu ekologicznego
Grupa letnia:
 1. Spryszak Joanna – kucharz
 2. Bloch-Lewandowska Daria – pomoc kuchenna / administrator części hotelowej / zodiak driver
 3. Chełchowski Maciej – asystent terenowy ds. monitoringu morskiego i hydrologicznego / zodiak driver
 4. Roszczyk Jarek – konserwacja / modernizacja
 5. Swołek Waldemar – konserwacja / modernizacja
 6. Bartkowiak Krzysztof – konserwacja / modernizacja
 7. Kapuściński Przemysław – konserwacja / modernizacja
Grupa monitoringowa Lions Rump
 1. Grebieniow Anna – obserwator ekologiczny
 2. Kończak Julia – obserwator ekologiczny
Grupa naukowa:
 1. Rodzewicz Mirosław – grant norweski MONICA (No 197810)
 2. Tomaszewski Adam – grant norweski MONICA (No 197810)
 3. Kusideł Paweł – grant norweski MONICA (No 197810)
 4. Zmarz Anna – grant norweski MONICA (No 197810)
 5. Bialik Robert  – ZBA IBB PAN
 6. Wojczulanis-Jakubas Katarzyna – projekt Ekologia żerowania dwóch sympatrycznych oceanników gniazdujących w morskiej Antarktyce (Grant NCN Opus 10)
 7. Jakubas Dariusz – projekt Ekologia żerowania dwóch sympatrycznych oceanników gniazdujących w morskiej Antarktyce (Grant NCN Opus 10)
 8. Ausems Anne – projekt projekt Ekologia żerowania dwóch sympatrycznych oceanników gniazdujących w morskiej Antarktyce (Grant NCN Opus 10)
 9. Szopińska Małgorzata – monitoring Identyfikacja i oznaczanie poziomów stężeń i translokacji zanieczyszczeń atmosferycznych w zbiornikach wodnych jako wskaźnik możliwości adaptacyjnych środowiska Antarktyki
 10. Szumińska Danuta – monitoring Identyfikacja i oznaczanie poziomów stężeń i translokacji zanieczyszczeń atmosferycznych w zbiornikach wodnych jako wskaźnik możliwości adaptacyjnych środowiska Antarktyki

 

41. Wyprawa | 41. Expedition

Obraz 1 z 64

41. Wyprawa, fot. Marek Figielski