Expedition 42 (2017-2018)

Wintering crew:

 1. Bartosz Celmer – kierownik / informatyk
 2. Jarosław Maculewicz –   energetyk / elektryk
 3. Mateusz Pinderak – mechanik
 4. Ewa Palikot – administracja / asystent obserwatora
 5. Karolina Pińkowska – administracja / asystent obserwatora
 6. Emil Nowicki – ratownik medyczny / asystent obserwatora
 7. Michał Raczyński – obserwator hydrologiczny / morski / meteorologiczny
 8. Mariusz Twardowski – obserwator ekologiczny

Summer crew:

 1. Joanna Spryszak – kucharka
 2. Jerzy Borkowski – zodiak driver / opieka nad sprzętem pływającym
 3. Jarosław Roszczyk – konserwacja / modernizacja
 4. Waldemar Swołek – konserwacja / modernizacja
 5. Krzysztof Komar – konserwacja / modernizacja
 6. Andrzej Wyraz    – konserwacja / modernizacja
 7. Adam Kostka – elektronik / strażak
 8. Jerzy Sujkowski – konserwacja parku maszynowego
 9. Mirosław Piwoński – konserwacja parku maszynowego
 10. Zbigniew Miturski – konserwacja parku maszynowego
 11. Sławomir Kusal – konserwacja parku maszynowego

Lions Rump monitoring team:

 1. Julia Kończak – obserwator ekologiczny
 2. Radosław Jaros – obserwator ekologiczny