WYPRAWA 48 (2023-2024)

Grupa zimująca:

 1. Katarzyna Greń – kierownik wyprawy
 2. Marcelina Poddaniec – obserwator ekologiczny
 3. Paweł Majczak – ratownik medyczny
 4. Paweł Karaś – operator UAV
 5. Arkadiusz Ćwikliński – energetyk / elektryk
 6. Kamil Bryła – administrator systemów IT
 7. Bartłomiej Kola – elektronik/opiekun sprzętu naukowego/asystent terenowy
 8. Tomasz Szewczyk – mechanik
 9. Kacper Guzmann – operator łodzi

Grupa letnia:

 1. Adam Skibiński – administrator systemów IT / elektronik
 2. Maciej Dowgiałło – operator sprzętu pływającego
 3. Maria Rycerz – Obserwator ds. gatunków obcych i antropopresji
 4. Paulina Wróbel – szef kuchni
 5. Krzysztof Wrześniewski – kucharz
 6. Weronika Karcz – administrator / pomoc kucharza
 7. Dagmara Janus– administrator / pomoc kucharza

Grupa naukowa:

 1. Katarzyna Fudala – IBB PAN
 2. Robert Bialik – IBB PAN
 3. Katarzyna Tołkacz – IBB PAN
 4. Stephen Jennings – IBB PAN
 5. Ewa Mierzejewska – IBB PAN
 6. Wojciech Miloch – Uniwersytet Oslo
 7. Joanna Legeżyńska – IO PAN
 8. Lech Kotwicki – IO PAN
 9. Kajetan Deja – IO PAN
 10. Jeremy Durham

Grupa inwestycyjna:

 1. Krzysztof Komar
 2. Jerzy Sujkowski
 3. Paweł Kamiński
 4. Igor Wronkowski
 5. Leszek Krzemień
 6. Marek Głaszczka
 7. Michał Steinhof
 8. Karol Ralski
 9. Kamil Ziemba
 10. Marek Dąbrowski
 11. Przemysław Kapuściński
 12. Justyna Olbrycht
 13. Waldemar Swołek
 14. Tomasz Borowik
 15. Ireneusz Sokołowski
 16. Mateusz Hil
 17. Radosław Wojnar
 18. Jakub Wiśnios
 19. Piotr Filipkowski
 20. Sebastian Grduszak
 21. Tomasz Copik
 22. Piotr Weber
 23. Marcin Pytlik
 24. Tomasz Stencel
 25. Piotr Stopa
 26. Adrian Walkusz