Ochrona Przyrody I Zarządzanie

 

Polska jako sygnatariusz Układu Antarktycznego zobowiązana jest do przestrzegania ustaleń zawartych w Protokole o Ochronie Środowiska (tzw. Protokole Madryckim). Uczestnicy kolejnych wypraw musza zapoznać się z powszechnie obowiązującym „Kodeksem Zachowań dla Osób Odwiedzających Antarktykę” . Poza tym istnieje szereg regulacji prawnych i ustaleń podjętych podczas kolejnych posiedzeń ATCM/CEP i zebranych w „CEP Handbook„.

 

Cały obszar Zatoki Admiralicji wraz ze zlewnią podlega międzynarodowemu zarządzaniu przez państwa, posiadające stacje w rejonie Zatoki Admiralicji. Przewodnictwo koordynacji działalności ASMA No. 1 zmienia się w cyklu czteroletnim. Obecnie państwem kierującym jest Brazylia. 

 

Obszar ten figuruje pod nazwą ASMA 1 – Antarctic Specially Managed Area i znajduje sie pod stałym monitoringiem służb ochrony środowiska zgodnie z ustaleniami art. III Protokołu Madryckiego oraz zaleceniami ATCM/CEP (gospodarka odpadami, ściekami, paliwem, nadzór ruchu turystycznego itd.).
 

Na zachodnim brzegu Zatoki Admiralicji jest zlokalizowany obszar chroniony: ASPA 128 – Antarctic Specially Protected Area (dawny SSSI-8). Powstał on z inicjatywy Polski i jest pod „opieką” polskich naukowców.
 

Na wschód od Zatoki Admiralicji, w Zatoce Króla Jerzego, na Przylądku Lions Rump znajduje się drugi obszar podlegający specjalnej ochronie, także powstały z polskiej inicjatywy: ASPA 151 – Antarctic Specially Protected Area(dawny SSSI-34).
 

W sąsiedztwie polskiej Stacji znajduje się grób Włodzimierza Puchalskiego, wpisany na listę Historycznych Miejsc i Pomników Antarktyki pod numerem 51. (HSM 51 – Historic Sites and Monuments).