Makroglony

 

Makroglony porastają około 30% powierzchni dna Zatoki Admiralicji, co stanowi prawie 37km². Ze względu na typ podłoża, warunkujący możliwość przytwierdzania się plech glonów w fiordzie Ezcurra występują one do głębokości 20-60m.
 

W strefie litaralu dominującymi gatunkami makroglonów są: Monostroma hariotti i Adenocystis utricularis, w sublitoralu do głębokości 15m licznie występuje Ascoseira mirabilis, Desmarestia menziesi i Hildebrandtialecanellieri a w głębszym sublitoralu, poniżej 15m – Cystosphera jacquinoti i Himantothallus grandifolius.

Makroglony z Zatoki Admiralicji są potencjalnym źródłem dużej ilości rozpuszczonych w wodzie cukrów, głównie polisacharydów dla kolejnych ogniw łańcucha pokarmowego. Stwierdzono w nich dużą ilość polisacharydów o charakterze budulcowym i zapasowym. Zielenice z gatunku Monostroma hariotti zawierają ich około 50-60% biomasy, brunatnice Adenocystis urticularis i Himantothallus grandifolius 40-60%, krasnorosty Leptosomia simplex 45-55%. (TJ)
 

no images were found