Kryl

 

Kluczowym organizmem całego ekosystemu antarktycznego jest KRYL. Stanowi on podstawę wszystkich łańcuchów pokarmowych w Antarktyce zarówno w morzu jak i na lądzie. To najliczniejszy (widoczny gołym okiem) organizm zamieszkującym nasza planetę! Kryl występuje w całym Południowym Oceanie Lodowatym. Obliczono, że jego liczebność wynosi około 900 bilionów osobników (900 000 000 000 000). Skupia się on w wielkie ławice ciągnące się na setki mil kwadratowych, zabarwiając morze na różowo. W 1m3 wody może być do 10 kg tych małych skorupiaków, co daje zagęszczenie około 20 osobników na litr.
 

Polska nazwa kryla (Euphasia superba) to SZCZĘTKI. Nazwa „kryl” pochodzi od norweskiego słowa krill czyli „drobnica”, którym już w XVIII wieku wielorybnicy nazywali zawartość żołądków upolowanych wielorybów. Dopiero w połowi XIX wieku sklasyfikowano go systematycznie. Jest to planktonowy, pelagiczny skorupiak ze starego rzędu Euphasiace z gromady Malacostraca, reprezentowanego obecnie przez 85 gatunków. Wszystkie są zwierzętami wyłącznie morskimi. Dorosłe osobniki kryla są olbrzymami w świecie planktonu – mierzą około 6 – 6,5cm i ważą do 2g. Żyją od 2 do 10 lat. Jaja kryla złożone w pelagialu opadają na głębokość około 2000m, tam wylęgają się larwy – naupliusy, które bardzo powoli płyną do powierzchni, przechodząc po drodze szereg przekształceń.
 

Kryl jest filtratorem odżywiającym się fitoplanktonem, czyli mikroskopijnymi glonami. W czasie zimy przemienia się jednak w drapieżnika, zmieniając swoja dietę prawie w całości na zooplankton. Pojedynczy osobnik kryla zjada dziennie około 35mg pokarmu, co – w przeliczeniu – daje dziennie około 30 mln ton fitoplanktonu, który przechodzi przez przewód pokarmowy wszystkich kryli. Dorosły kryl stanowi podstawę diety większości zwierząt antarktycznych: ryb, pingwinów, fok, uchatek oraz wielorybów. (TJ)