Ruch turystyczny w obszarach polarnych i jego wpływ na środowisko przyrodnicze na przykładzie Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego

 

Uczestnicy: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie,  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Partnerzy:Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Czas realizacji: 2014 – …

Celem monitoringu jest określenie wielkości ruchu turystycznego oraz jego potencjalnego wpływu na środowisko przyrodnicze Antarktyki. Zbierane są informacje dotyczące liczby turystów, ich pochodzenia, środków transportu, jakimi przybywają do Antarktyki oraz różnych uwarunkowań decydujących o wybraniu Antarktyki jako celu podróży. Prowadzony jest wywiad dotyczący motywacji turystów do przybycia do Antarktyki oraz ich odczuć i oczekiwań związanych z podróżą. Monitoring ma duże znacznie, ponieważ już od kilkunastu lat rejony polarne stają się coraz bardziej popularnym miejscem wycieczek turystycznych. Każdego lata stację im. H. Arctowskiego odwiedza kilka grup turystów podróżujących dużymi statkami wycieczkowymi i kilka jachtów prywatnych. Dane zbierane są w stacji im. H. Arctowskiego oraz w jej bezpośredniej okolicy, którą zwiedzają turyści. Podczas każdej wizyty turystów notowana jest ich liczba oraz każdorazowo wybierana jest reprezentatywna grupa osób, wśród których przeprowadzany jest wywiad bezpośredni z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego. Kwestionariusze zostały przygotowane w językach: polskim, angielskim, hiszpańskim, niemieckim i chińskim. Przeprowadza się również obserwacje bezpośrednie związane z negatywnym wpływem ruchu turystycznego na środowisko przyrodnicze wyspy.

W sprawie danych, proszę kontaktować się z: monitoringi.arctowski@ibb.waw.pl

 

Turyści zwiedzają okolicę Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego | Tourists in station’s neighbourhood

Obraz 1 z 2

Turyści zwiedzają okolicę Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego, fot. Piotr Andryszczak