Monitoring meteorologiczny

 

Uczestnicy: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

Czas realizacji: 2012 – …

Monitoring meteorologiczny w Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego prowadzony jest na terenie ogródka meteorologicznego w obszarze tzw. Ogrodów Jasnorzewskiego (współrzędne geograficzne:  62°09′S, 58°28′W, 2 m n.p.m.). W tym miejscu znajduje się automatyczna stacja meteorologiczna z deszczomierzem korytkowym oraz standardowy deszczomierz Hellmanna.  Pomiar sumy opadu (Hellmann) i grubości pokrywy śnieżnej wykonywany jest raz na dobę. Od stycznia 2017 roku działa również druga automatyczna stacja meteorologiczna ustawiona na południe od Stacji im. H. Arctowskiego na morenie ok. 0,5 km od Lodowca Ekologii.

Za pomocą stacji automatycznych mierzone są następujące elementy klimatu w kroku pomiarowym, co 1-10 minutowym:

 • temperatura powietrza (200cm),
 • wilgotność powietrza (200cm),
 • temperatura punktu rosy (200cm),
 • prędkość wiatru (250cm),
 • kierunek wiatru (250cm),
 • ciśnienie atmosferyczne,
 • opad atmosferyczny,
 • temperatura powierzchni gruntu,
 • promieniowanie słoneczne,
 • albedo,
 • elementy bilansu promieniowania w pełnym zakresie widma

Na podstawie zebranego materiału opracowywana jest charakterystyka warunków klimatycznych dla Stacji im. H. Arctowskiego. Dane meteorologiczne są wykorzystywane m.in. jako tło dla badań geochemicznych, geofizycznych, ekologicznych i biologicznych prowadzonych w oparciu o Stację.

Aktualną sytuację meteorologiczną można śledzić na bieżąco na stronie internetowej: http://meteo.us.edu.pl/arctowski.

W sprawie danych, proszę kontaktować się z: monitoringi.arctowski@ibb.waw.pl

Publikacje:

• Plenzler J., Budzik T., Puczko D., Bialik R. J., 2019, Climatic conditions at Arctowski Station (King George Island, West Antarctica) in 2013–2017 against the background of observed regional changes, Polish Polar Research 40: 1-27; doi:10.24425/ppr.2019.126345.