Monitoring glacjologiczny – tempo cielenia lodowca Lange

Uczestnicy: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Czas realizacji: 2017-…

Lodowiec Lange (62°7′S 58°30′W) jest lodowcem bardzo intensywnie się cielącym, tzn. ulegającym procesowi, w wyniku którego odłamują się od niego fragmenty lodu. W styczniu 2017 roku zainstalowano na Turni Klekowskiego kamerę poklatkową (Cyclapse Classic –Glacier, Harbortronics) do monitorowania krótko terminowych zmian położenia czoła lodowca oraz zmian objętości tego lodowca w wyniku procesu jego cielenia. Kamera wykonuje zdjęcia czoła lodowca co dwie godziny i jest zasilana przy pomocy akumulatora i panelu słonecznego. Dzięki temu informacje o położeniu i kształcie czoła lodowca są zbierane z dużą częstotliwością, a ich rejestracja jest możliwa przez długi okres czasu. Analiza zebranych danych w połączeniu z analizą danych meteorologicznych pozwoli na określnie tempa zmian czoła lodowca oraz determinujących je czynników.