Mapy

 

Zachodni brzeg Zatoki Admiralicji
Zachodni brzeg Zatoki Admiralicji – ortofotomapa, skala 1:10 000, autor dr Rafał Pudełko

 

Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego – mapa zasadnicza, skala 1:500, autorzy: Mariusz Pasik, Maria Elżbieta Kowalska, Sławomir Łapiński, Marcin Rajner

 

Więcej map obszarów Wyspy Króla Jerzego