Wyprawa 46 (2021-2022)

Grupa zimująca 46. Polskiej Wyprawy Antarktycznej

Grupa zimująca:

 1. Maciej Błaszkowski – kierownik wyprawy
 2. Katarzyna Komarowska – obserwator ekologiczny
 3. Aleksandra Wyroda – obserwator morski
 4. Dorota Podgórska – ratownik medyczny
 5. Maciej Dowgiałło – zodiak driver / asystent obserwatora morskiego
 6. Michał Dziembowski – specjalista ds. aparatury badawczo-technicznej
 7. Marek Dąbrowski – energetyk / elektryk
 8. Łukasz Kreft – elektronik / informatyk
 9. Mateusz Tomala – mechanik

Grupa letnia:

 1. Konrad Wasilewski – operator UAV
 2. Maciej Kowalski – obserwator ekologiczny
 3. Mateusz Hil – obserwator hydrologiczny
 4. Paulina Kurpet – obserwator morski
 5. Kacper Wojtysiak – zodiak driver / asystent obserwatora moskiego
 6. Radosław Baranowski – mechanik
 7. Krzysztof Bartkowiak – energetyk / elektryk
 8. Adam Skibiński – informatyk
 9. Katarzyna Jaroszyńska – szef kuchni
 10. Paulina Wróbel – szef kuchni
 11. Anna Bołtralik – administrator / pomoc kucharza
 12. Katarzyna Kamińska – administrator / pomoc kucharza
 13. Anna Kloc – specjalista ds. logistyki

Grupa naukowa:

 1. Robert Bialik – IBB PAN
 2. Katarzyna Fudala – IBB PAN
 3. Stanisław Cukier – IBB PAN
 4. Aleksandra Woltyńska – IBB PAN
 5. Maria Osińska – Uniwersytet Gdański / IBB PAN
 6. Joanna Potapowicz – Politechnika Gdańska
 7. Marek Potapowicz – Politechnika Gdańska
 8. Jerzy Nawrocki – PIG-PIB
 9. Ewelina Krzyżak – PIG-PIB
 10. Agata Kozłowska-Roman – PIG-PIB
 11. Rafał Małek – PIG-PIB
 12. Krzysztof Herman – Universidad del Bio-Bio, Chile
 13. Agustin Reyes Reyes – Universidad del Bio-Bio, Chile
 14. Dariel Lopez Hernandez – Universidad de La Frontera, Chile
 15. Leon Bravo – Universidad de La Frontera, Chile
 16. Lorena Sandoval – Universidad de La Frontera, Chile
 17. Olman Gomez – Universidad de La Frontera, Chile
 18. Francisca Fuentes – Universidad de Concepcion, Chile

Grupa inwestycyjna:

 1. Waldemar Swołek
 2. Paweł Olejniczak
 3. Mateusz Piotrowski
 4. Igor Wronkowski
 5. Łukasz Fedorowicz
 6. Bartłomiej Słowik
 7. Łukasz Morawski
 8. Grzegorz Szczotka
 9. Adam Kuczyński
 10.  Szymon Dyrcz
 11.  Piotr Filipkowski
 12.  Krzysztof Komar
 13.  Kacper Maślach
 14.  Artur Adamek
 15.  Wiktor Sawicki
 16.  Leszek Krzemień
 17.  Jerzy Sujkowski
 18.  Tomasz Ferber
 19.  Tomasz Siepierski
 20.  Przemysław Kapuściński