Wyprawa 44 (2019-2020)

Grupa zimująca (Over-wintering crew):

 1. Piotr Andryszczak – elektronik / informatyk (electronical engineer / IT specialist)
 2. Radosław Dąbrowski – obserwator ekologiczny (ecologist)
 3. Barbara Gawlak –  obserwator ekologiczny / obserwator hydrologiczny na Lions Rump (ecologist / hydrologist at Lions Rump)
 4. Katarzyna Greń – obserwator hydrologiczny (hydrologist)
 5. Igor Grzegorski – mechanik (mechanic)
 6. Maciej Hagowski – ratownik medyczny (paramedic)
 7. Sabina Kucięba – obserwator morski (oceanographer)
 8. Tomasz Kurczaba –  obserwator terenowy / zodiak driver (field assistant / zodiack driver)
 9. Andrzej Piłatowski – energetyk / elektryk (power engineer / electrician)
 10. Joanna Plenzler – kierownik / specjalista ds. monitoringu środowiska / zodiak driver (expedition leader / environmental monitoring specialist / zodiack driver)

Grupa letnia (Summer crew):

 1. Katarzyna Komarowska – asystent obserwatora ekologicznego (ecologist’s assistant)
 2. Sławomir Kusal – konserwator parku maszynowego (heavy equipment maintainer)
 3. Justyna Olbrycht – zodiak driver / asystent obserwatora moskiego (zodiac driver / oceanographer’s assistant)
 4. Waldemar Swołek – administrator techniczny (technical administrator)
 5. Katarzyna Tołkacz – obserwator ekologiczny na Lions Rump (ecologist at Lions Rump)
 6. Kamil Zacharek – szef kuchni (cook)
 7. Paulina Zielińska – administracja / pomoc kucharza (administrator / cook assistant)