Wyprawa 37 (2012-2013)

Grupa zimująca:
 1. Łukawska Sylwia – elektronik
 2. Wilk Agata – zastępca kierownika wyprawy, ratownik medyczny
 3. Czarnul Jacek – mechanik samochodowy
 4. Łabno Radosław – obserwator ekologiczny
 5. Spiczyn Piotr – kucharz
 6. Tkaczyk Włodzimierz – energetyk
 7. Zieliński Marek – kierownik wyprawy, elektryk

Grupa letnia:

 1. Połeć Kazimierz – mechanik
 2. Swołek Waldemar – mechanik
 3. Roszczyk Jarosław – zastępca kierownika do spraw technicznych
Grupa monitoringowa (Lion’s Rump):
 1. Libera Ewa
 2. Gryz Piotr