Rekrutacja

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na 46. Polską Wyprawę Antarktyczną do Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego (Antarktyka Zachodnia) została zakończona.

Niedługo ruszy rekrutacja na 47. Polską Wyprawę Antarktyczną do Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego. Aplikacje będzie można przesyłać za pomocą formularza rekrutacyjnego : formularz.arctowski.pl.


Podstawowe informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego do Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego

 

Załoga Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego:

Grupa zimująca

Pracuje w Stacji przez okres całego roku (od października do listopada kolejnego roku) i składa się z ok. 8-10 osób. Powinny one posiadać określone z poniżej wymienionych kompetencji:

 • kierownik wyprawy
 • energetyk/ elektryk (m.in. nadzór nad prawidłową pracą elektrowni Stacji, konserwacja, przeglądy i naprawy agregatów prądotwórczych, nadzór nad przepompownią i stacją paliw)
 • mechanik samochodowy (m.in. konserwacja i remonty ciężkiego sprzętu przeprawowego — PTS-y, kutry KH-200, barki; skuterów śnieżnych i pojazdów samochodowych, w tym  koparko-ładowarki Ostrówek, ciągnika Ursus, żurawia samojezdnego Terex, spycharki gąsienicowej Dressta, ładowarki teleskopowej JCB i koparko-ładowarki JCB
 • informatyk/ elektronik (w zakres obowiązków wchodzi również obsługa łączności radiowej i satelitarnej)
 • ratownik medyczny
 • obserwator ekologiczny (m.in. prowadzenie obserwacji i pomiarów w zakresie monitoringu gatunków wskaźnikowych, obrączkowanie ptaków)
 • obserwator morski (m.in. prowadzenie obserwacji i pomiarów w zakresie monitoringu oceanograficznego z wykorzystaniem ADCP oraz sondy CTD)
 • operator bezzałogowych statków powietrznych
 • zodiak driver (obsługa, konserwacja i naprawy sprzętu pływającego)

Grupa letnia

Pracuje w Stacji od listopada do końca marca, a w jej skład wchodzą: 

 • kucharz (obsługa w zakresie zbiorowego żywienia)
 • administrator części hotelowej i pomoc w kuchni
 • pracownik zajmujący się konserwacją i remontem zabudowań oraz sprzętu stacyjnego
 • operator PTS

Podczas pobytu na Stacji wszyscy robią wszystko w miarę swoich możliwości i uprawnień, ponieważ niezbędna jest praca zespołowa.

Proces rekrutacyjny

Obejmuje pracowników zatrudnianych z dotacji SPUB (Specjalne Urządzenie Badawcze) do obsługi Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego w trybie całorocznym. Nabór na pracowników Stacji prowadzony jest co roku. Rekrutacja na wyprawę rozpoczyna się w styczniu-lutym ogłoszeniem o naborze. Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się przeważnie w marcu i kwietniu. W maju wybrani kandydaci przechodzą badania lekarskie. Miesiące czerwiec-wrzesień poświęcone są na przygotowania do wyprawy. W tym czasie odbywają się także szkolenia grupowe i indywidualne. Wyprawa wyrusza na Stację jesienią.

Pozostałe informacje

W związku z tym, że cele stawiane przed kolejnymi wyprawami mogą się nieco różnić zarówno co do zadań do wykonania, jak i składu osobowego, wymagania dotyczące kandydatów co roku się zmieniają. Ich zakres, dokładny opis wraz z listą dokumentów, które należy uwzględnić w aplikacji, są co roku podawane w ogłoszeniu o naborze, którego treść jest publikowana na stronach: Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, Stacji oraz jej profilu na Facebooku. Opisy stanowisk w ramach grupy letniej i zimowej można znaleźć na tej stronie.