Realizowane projekty

W oparciu o infrastrukturę Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego realizowane są między innymi następujące projekty naukowe:

 1. Poa annua w Antarktyce – specyfika rozprzestrzeniania się gatunku w skrajnych warunkach siedliskowych
  Kierownik: dr hab. inż. Katarzyna Joanna Chwedorzewska – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 2. Czy mikrobioty ryzosfer antarktycznych roślin kwiatowych zwiększają ich odporność?
  Kierownik: mgr Anna Kinga Znój – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 3. Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnych
  Kierownik: dr hab. Robert Bialik – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 4. Analiza wybranych aspektów behawioralnych populacji uchatek Arctocephalus gazella w antarktycznych obszarach chronionych
  Kierownik: dr Małgorzata Korczak-Abshire – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 5. Zmienność mikrobiomu porostów antarktycznych w gradiencie troficznym i czasowo przestrzennym (Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe)
  Kierownik: dr Jakub Grzesiak – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 6. Polihydroksykwasy zimnolubnych bakterii z regionów polarnych – rola w adaptacji bakterii do warunków stresowych i potencjał biotechnologiczny
  Kierownik: dr Jakub Grzesiak – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 7. Ekologia żerowania dwóch sympatrycznych oceanników gniazdujących w morskiej Antarktyce
  Kierownik: dr hab. Dariusz Jakubas – Uniwersytet Gdański; Wydział Biologii
 8. POROCO – Mechanizmy kontrolujące ewolucję i geomorfologię wybrzeży skalistych w klimatach polarnych
  Kierownik: dr Mateusz Czesław Strzelecki – Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 9. Ewolucja i historyczna dynamika zasięgów lądowej bioty Antarktyki w świetle szczegółowych analiz filogeograficznych endemicznych gatunków mchów
  Kierownik: dr hab. Michał Ronikier – Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN
 10. MONICA – Novel approach to monitoring the impact of climate change on Antarctic ecosystems (Nowe podejście do monitoringu zmian klimatycznych w ekosystemach antarktycznych) – projekt finansowany w ramach Programu Polsko-Norweskiej  Współpracy Badawczej (POL-NOR/197810/84/2013)
  Kierownik: dr hab. inż. Katarzyna Joanna Chwedorzewska – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN