Wyprawa 35 (2010-2011)

Grupa zimująca:
 1. Bagnicki Mateusz – mechanik
 2. Guźniczak Michał – radioelektronik
 3. Misztal Jan – lekarz  (na Stacji od 21 marca 2011 r.)
 4. Tkaczyk Włodzimierz – energetyk
 5. Warowicki Kazimierz – elektryk
 6. Wiśniewski Lech – PTS, kierownik Wyprawy

Grupa letnia:

 1. Horzela Piotr – monitoring, Lions Rump  (przebywał na Stacji do 30 stycznia 2011 r.)
 2. Kowalski Waldemar – lekarz (przebywał na Stacji do … marca 2011 r.)
 3. Libera Ewa – monitoring, Lions Rump (przebywała na Stacji do 1 marca 2011 r.)
 4. Połeć Kazimierz – mechanik (przebywał na Stacji do … marca 2011 r.)
 5. Roszczyk Jarosław – specjalista ds. technicznych ZBA PAN  (przebywał na Stacji do 14 lutego 2011 r.)
 6. Sienkiewicz Wiesław – mechanik  (przebywał na Stacji do … marca 2011 r.)
Grupa geologów:
 1. Barczuk Andrzej  (przebywał na Stacji do 14 lutego 2011 r.)
 2. Krajewski Krzysztof  (przebywał na Stacji do 14 lutego 2011 r.)
 3. Kusiak Monika  (przebywała na Stacji do 14 lutego 2011 r.)
 4. Mozer Anna  (przebywała na Stacji do 24 marca 2011 r.)
 5. Tatur Andrzej (przebywał na Stacji do 1 marca 2011 r.)
 6. Zabłocki Mateusz (przebywał na Stacji do 24 marca 2011 r.)
Grupa naukowców z Włoch:
 1. di Stefano Mario  (przebywał na Stacji do 15 stycznia 2011)
 2. Majewski Roksana  (przebywała na Stacji do 1 marca 2011 r.)

Grupa nurkowa: (przebywali na Stacji do 14 lutego 2011 r.)

 1. Bałazy Piotr – biolog, płetwonurek
 2. Kukliński Piotr – biolog, płetwonurek
 3. Stryjek Tadeusz – płetwonurek

MM-Petro:  (przebywali na Stacji do 15 stycznia 2011)

 1. Kowalczyk Robert
 2. Markowicz Tadeusz

Ekipa TVN 24: (przebywali na Stacji do połowy listopada 2010)

 1. Grubiak Maciej
 2. Masiewicz-Starczewska Ilona

 
35 Polska Wyprawa Antarktyczna