Szczegółowa charakterystyka hydrologiczna i hydrochemiczna jeziora Imbirowego na zachodnim wybrzeżu Zatoki Admiralicji (Wyspa Króla Jerzego)

 
Uczestnicy: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Partnerzy: Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Kierownik projektu: dr Danuta Szumińska

Czas realizacji: 2017-2018

 

Monitoring obejmuje charakterystykę hydrologiczną i hydrochemiczną jeziora Imbirowego położonego na zachodnim wybrzeżu Zatoki Admiralicji (Wyspa Króla Jerzego). W ramach monitoringu wykonane zostaną pomiary batymetryczne jeziora oraz pobrane zostaną próbki wody do analiz chemicznych. Celem pomiarów jest określenie warunków zasilania i rozkładu przestrzennego chemizmu wody jeziora Imbirowego. Wyniki pomiarów uzupełnią informacje dotyczące czynników kształtujących chemizm wody cieku Fosa, który wypływa z jeziora Imbirowego oraz odwadnia przedpole lodowca Baranowskiego.

 

Monitoring będzie obejmował dwa zadania:

  1. Przeprowadzenie pomiarów batymetrii jeziora przy użyciu echosondy Lowrance z pomiarem GPS.
  2. Pobranie próbek wody powierzchniowej z jeziora, o objętości 1 litra, w wytypowanych punktach.

 

Ciek Fosa wypływający z Jeziora Imbirowego

Obraz 1 z 2

Ciek Fosa wypływający z Jeziora Imbirowego, fot. Danuta Szumińska