Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych – stężenie zredukowanych form węgla w opadach

Uczestnicy: Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

Kierownik projektu: dr hab. Anita Lewandowska

Czas realizacji: 2017 -2018

 

Celem monitoringu jest określenie stężenia zredukowanych form węgla (węgiel organiczny i elementarny) w opadach we wszystkich formach ich występowania. W ramach monitoringu codziennie pobierane są próbki depozycji: całkowitej, suchej oraz mokrej w różnej jej postaci (śnieg, deszcz, opad mieszany). Pozwoli to ustalić, która z form opadu najefektywniej oczyszcza atmosferę ze związków węgla w rejonie Antarktydy oraz jaki jest ładunek węgla wprowadzany do podłoża/wody. Możliwym będzie ponadto ustalenie, po jakim czasie od rozpoczęcia opadu proces oczyszczania atmosfery z węgla jest najbardziej efektywny. Trajektorie ruchu mas powietrza pozwolą na ustalenie roli lądu i morza w kształtowaniu wielkości strumieni węgla organicznego i elementarnego z opadami do podłoża/wody. Uzyskane wyniki są wartościowe dla tworzenia modeli symulujących globalny obieg węgla i stanowić będą wartościowy materiał publikacyjny. Wynika to z faktu, że do dnia dzisiejszego pomiary depozycji węgla w rejonie Antarktydy nie były prowadzone.