Analiza składu chemicznego opadu na zachodnim wybrzeżu Zatoki Admiralicji (Wyspa Króla Jerzego) w sezonie letnim 2017/2018

Uczestnicy: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Partnerzy: Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Kierownik projektu: dr Danuta Szumińska

Czas realizacji: 2017-2018

 

Monitoring dotyczy analizy składu chemicznego opadu na zachodnim wybrzeżu Zatoki Admiralicji (Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe) w sezonie letnim 2017/2018. Celem monitoringu jest określenie potencjalnego dopływu zanieczyszczeń pochodzących z dalekiego i lokalnego transportu atmosferycznego. Planowany monitoring nie był wcześniej prowadzony. Pozyskanie informacji dotyczącej chemizmu opadów atmosferycznych pozwoli na określenie potencjalnych źródeł zanieczyszczeń docierających do Wyspy Króla Jerzego drogą atmosferyczną. Monitoring będzie obejmował pobranie próbek opadu atmosferycznego oraz pozyskanie dobowych danych meteorologicznych w okresie  od 1 listopada 2017 roku do 31 marca 2018 roku.

 

Publikacje:

  • Szumińska S., Czapiewski S., Szopińska M., Polkowska Ż., 2018, Analysis of air mass back trajectories with present and historical volcanic activity and anthropogenic compounds to infer pollution sources in the South Shetland Islands (Antarctica), Bulletin of Geography. Physical Geography Series, No. 15: 111–137, http://dx.doi.org/10.2478/bgeo-2018-0020.

Automatyczna stacja meteorologiczna na stacji im H. Arctowskiego

Obraz 1 z 2

Automatyczna stacja meteorologiczna na stacji im H. Arctowskiego, fot. Danuta Szumińska